CAse

Emballage

All dogs & cats

Tilbage til cases

Én pose,
fem sprog

Det er med at holde tungen lige i munden når man på én opgave skal have én tekst oversat fire gange. Især når det er til sprog som ligger langt fra hvad man er vant til. At forstå oversætteren, og få markeret de rigtige ord i en tekst, som man i bund og grund ikke forstår, kræver overblik. I denne opgave skulle vi arbejde med: engelsk, spansk, fransk, de nordiske sprog og arabisk.

Arabisk sammen
med latin

Den største udfordring ved en opgave som denne, er den arabiske tekst sammen med teksterne der bruger det latinske alfabet. Både hjerne og programmer har svært ved at vænne sig til at arabisk skrives fra højre mod venstre. Helt konkret var udfordringen her at tvinge layout-programmet til at skrive fra højre mod venstre i kun en enkelt sektion.

Poser er ikke
regulære

Den pose som hundefoderet kommer i er en standard skabelon, som skal følges. Her skal vi tage højde for limkanter og folder, så intet af den vigtige information går tabt når poserne produceres.
Uden en reel model at gå ud fra, måtte vi bruge arbejdstegningerne til at sørge for at alt sidder på posen som tiltænkt.

Case

Cybex

Video

Se mere

Case

Psykologhjælpen

Logo

Se mere

Case

Zigna

POS

Se mere